Privacybeleid

Privacybeleid Kwaak Gevelreiniging

Kwaak Gevelreiniging aan de Schelpweg 17 te Ellemeet, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Kwaak Gevelreiniging

Schelpweg 17

4323 LM Ellemeet

info@kwaakgevelreiniging.nl

Tel. 0111-671250


Persoonsgegevens die wij verwerken

Kwaak Gevelreiniging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kwaak Gevelreiniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Kwaak Gevelreiniging verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kwaak Gevelreiniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

Kwaak Gevelreiniging verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kwaak Gevelreiniging gebruikt cookies om de website optimaal te kunnen laten functioneren. Ook voor het contactformulier worden cookies gebruikt. Indien u gebruikt maakt van het contactformulier geeft u aan hiermee akkoord te gaan.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kwaak Gevelreiniging en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kwaak Gevelreiniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn

of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kwaakgevelreiniging.nlContact

0111-671250 / 06-22782784

info@kwaakgevelreiniging.nl

Adres

Schelpweg 17

4323 LM Ellemeet

Openingstijden

Dagelijks

07:30 - 17:30 uCopyright © 2024 Kwaak Gevelreiniging - Algemene voorwaarden - Privacybeleid - ZienWebdesign